FÀBRIQUES DE CREACIÓ

El programa Fàbriques de Creació està orientat al col·lectiu d’artistes i també a la ciutadania inquieta que no sap què és quedar-se a casa. Aquest és un espai en què uns i altres poden triar i remenar entre l’àmplia varietat creativa i artística que es mou a la ciutat.

Barcelona ha estat sempre una ciutat viva, de gran riquesa i dinamisme artístic, de referència arreu del món. En els darrers anys, han sorgit nombrosos centres dedicats a la creació i l’experimentació en qualsevol de les diferents pràctiques artístiques. Això ha comportat un augment més que notable de l’activitat cultural que s’ha anat diversificant en múltiples direccions i diferents canals d’informació.

Des de The Good Good coordinem, en coordinació amb l’ICUB, els continguts del web de Fàbriques de Creació i de les seves xarxes socials.

Any: 2022, 2023

Àmbit: Comunicació, continguts

Web: https://ajuntament.barcelona.cat/fabriquescreacio/ca/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=IN79PvYaEQ4